Biuletyn Informacji Publicznej
Mszczonowski Ośrodek Kultury w Mszczonowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: mok.mszczonow.pl

Treść strony

Zamówienia publiczne

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn:

Zakup, dostawa i montaż sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego

do amfiteatru w parku miejskim w Mszczonowie.

Ogłoszenie nr 570541-N-2020 z dnia 2020-08-06 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Wszczęte postępowania